Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

Knut Knutzen Wold begynte sin musikalske løpebane som medlem av Kabelvåg Musikkforening våren 1911. Høsten samme år, knapt 16 år gammel, tok han initiativet til opprettelsen av Kabelvåg Guttemusikkorps, som forøvrig var den første guttemusikken i Nord-Norge.

Wold har hovedæren for den fremragende musikalske standard disse purunge guttene klarte å prestere, likesom han selv var en særlig dyktig eksekutør på det krevende instrument som ess-kornetten er. I hele 36 år har han fullstendig viet sin store arbeidskraft og energiske innsats for musikklivet i Kabelvåg som instruktør og dirigent for horn og strykeorkester. Og når nå alt dette arbeid er nedlagt i hans fritid og en god del av den tid av døgnet vi ellers bruker til søvn, så får vi et begrep om den store interessen som har vært drivkraften.

Wold ble i 1934 hedret av Kabelvåg innbyggere for sin offervillige innsats på musikkens område med en gave bestående av et lommeur i gull.

Da en slik privat affære som et hornmusikkorps er betraktet å være (tross sin samfunnsmessige verdi) stadig har hatt sine økonomiske bekymringer, har det alltid vært et slit for å skaffe de midler til veie som var nødvendige for musikkforeningens drift. Også i dette arbeidet har Wold vært foregangsmannen, den første til å ta fatt og den siste når arrangementet var slutt. Hans dramatiske evne som amatørskuespiller og hans fremstilling av ypperlige og humørfylte typer er også ting som lenge vil minnes.


Publisert

i

,

av