Festskrift 1947

Festskrift 1947

Dette er Festskriftet som ble laget i forbindelse med Kabelvåg Musikkforening sitt 60-års jubileum i 1947.

Redaksjonen bestod av Trygve Thorgersen og Gunnar Hansen

Del