Havøysund Musikkforening

HMF, som vi kaller oss til daglig, sendte ut sine første toner den 25. september 1976. Siden den gang er vi blitt 37 musikanter som ikke er til å stoppe, og mange har i løpet av disse årene fått høre våre ”hærligste triller”.

Vi har deltatt på stevner over hele Nord-Norge, og har spilt i både Finland og Russland. Vi stiller alltid med godt humør og en ukuelig spilleglede.
Derfor er vi ikke vanskelige å få med på alle slags stunt, enten det er dugnader, konserter eller lange bussturer til stevner i hele landsdelen.

Selv om vi er et ”vanlig” korps, har vi hatt store egenproduserte konserter med musikk fra Blues Brothers, ABBA, Halvdan Sivertsen og James Bond. Da har vi gjerne hatt med gjestemusikere, vokalister, band og hele kor.

Vi har arrangert julerevy/musikkshow hver eneste andre juledag i snart 30 år, vi har spilt i forbindelse med åpninger av bygg, veier og broer, vi har hatt kirkekonserter og friluftskonserter – ja, til og med helt nede i fjæra ved det barske Barentshavet. Publikum møter opp og ”heier” oss opp og frem.

Til Kabelvåg kommer vi 35 musikanter, under kyndig musikalsk ledelse av vår dirigent, Alfred Stabell. Korpsets leder er Bernth R. Sjursen.


Publisert

i

av