Medlemmer 1939

Bakerste rekke fra venstre:

Thor Iversen
Knut Halseth
Kåre Olsen
Sigurd Erdahl
Henry Iversen
Sigmund Jensen
Hilmar Arntsen
Johan Jensen

Midtre rekke:

Alf Olsen
Harry Christensen
Olvar Iversen
Knut Wold jr.
Oddvar Storvik
Trygve Olsen
Kåre Misvær
Trygve Christensen
Olav Hansen

Forreste rekke:

Rolf Thorgersen
Charley Pihl
Tor Riibe
Gunnar Hansen
Knut Knutzen Wold
Roald Hansen
Trygve Thorgersen
Ludvik Hansen


Publisert

i

av

Stikkord: