Stikkord: Hyldningskvad

  • Hyldningskvad (1947)

    Hyldningskvad (1947)

    Fram gjennom luftens riker høres et toneveld, båret på lette bølger — rytmisk som bølgen selv, kommer i kast med vinden, svinner så atter hen, komposisjonens tema henger dog igjen: Det er musikken Kabelvåg fikk gjennom de seksti år som foran gikk! Tusene takter klingende spill ble ouverturen som vi lytter til — Stedet lå […]