KMF Logo

Åpent brev til Vågan Kommune

Vågan Kommune
v/Kultursjef Audhild Berthinussen
Kopi sendt Rådmann Rolf Nicolaisen
8305 Svolvær

Kabelvåg 13.02.2011

Vedrørende vårt forhold til kommunens forvaltning av lokaler og utstyr.

Kabelvåg Musikkforening(KMF) opplever det som svært vanskelig å forholde seg til utleieetaten.

Da KMF i tidsrommet 12.-14. juni 2009 var arrangør av Nord-Norsk musikkstevne benyttet vi Kong Øysteins hall til festmiddag lørdag den 13.. Dette til en pris av kr.32.000,-. Nå disponerte vi rett nok hallen flere enn den ene dagen vi hadde arrangement der, dette for nødvendig opprigging og klargjøring til fest, men i en tid da fotballen for lengst har flyttet utendørs synes vi likevel prisen var drøy.

I tillegg måtte KMF betale betydelig leie for skolen vi benyttet. Totalt betalte vi kommunen 56.000 i diverse leie den helga. Kunne det vært en ide å se litt på hva de faktiske merkostnader er og at lag og foreninger betaler disse til kostpris.

Vi synes det er drøyt at kommunen etter vår mening skor seg på frivillig arbeid. Vi savner en betydelig mer servicevennlig holdning.

Når KMF arrangerer konserter i Vågan kirke er vi avhengige av å leie sceneelementer av Vågan Kommune. Disse må vi leie til en pris av kr 200,- pr element pr.dag. Det vil si at vi kan risikere at vi som forening får underskudd på arrangementet der kommunen sitter igjen med nettoen. Som en sammenlikning betaler vi kr. 1000,- for å leie kirka mens å leie 15 platter koster oss 3.000,-. Da må vi i tillegg gjennom en kanossagang av skjema og formaninger. Under musikkstevnet i 2009 opplevde vi sågar å bli avkrevd 2t overtid for å levere tilbake sceneelementer som var brukt under arrangementet, dette for å åpne døren til lagringsplass søndag 14.juni.
KMF gjør HELE jobben med henting og bringing selv og det vi betaler står ikke på noen som helst måte i forhold til verdien og slitasjen på elementene.

Vi ber om at dere ser på hvordan dere behandler det kolossale frivillige arbeidet som legges ned i Vågan Kommune ved et hvert arrangement, og setter pris på det på en helt annen måte enn i dag.

Med hilsen

Styret
Kabelvåg Musikkforening


Publisert

i

av