Kategori: Heftige Hefter

  • Jubileumshefte 1987

    Jubileumshefte 1987

    Dette er heftet som ble utgitt i forbindelse med Kabelvåg Musikkforening sitt 100 års jubileum i 1987.  

  • Festskrift 1947

    Festskrift 1947

    Dette er Festskriftet som ble laget i forbindelse med Kabelvåg Musikkforening sitt 60-års jubileum i 1947. Redaksjonen bestod av Trygve Thorgersen og Gunnar Hansen