Digitalt notearkiv

Det er 1.scanner Bompi og 1.sorterer Stein Thorgersen som står bak prosjektet som allerede er godt i gang.

-Vi har scannet inn så godt som alle notesettene fra arkivet til KMF, men har fortsatt mye arbeid igjen, forteller 1.scanner Bompi.

Selv om mye av arbeidet allerede er gjort nå som notene er innscannet består mye av jobben av etterbehandling av notesettene.

Hvorfor?

-Vi håper og tror at ved å gjøre denne jobben kan vi gjøre arkivet mer tilgjengelig for våre medlemmer, fortelelr 1.sorterer Stein Thorgersen.

-Et av målene som ligger lenger frem i tid er muligheten for at medlemmene selv skriver ut sine egne noter hjemme og tar de med på øvelsene, det vil også gjøre det mye lettere for medlemmene å komme med ønsker og innspill til notekomiteen, legger Bompi til.


Publisert

i

,

av