Lofotposten reportasje 1957

Jubileumsfest i 1957

En av veteranene blant musikkorpsene i Nord-Norge, Kabelvåg Musikkforening, markerte som nevnt i vårt mandagsnummer sitt 70 års jubileum med en større fest lørdag.

Det har vært vanskelig å bringe på det rene hvilket korps i Nord-Norge som kan rose seg av å være det eldste, men Hammerfest går antagelig av med seieren. Kabelvåg ligger imidlertid hakk i hæl, og er i dag et korps med tradisjoner.

Jubileumskomiteens formann, Olvar Iversern, kom i sin velkomsstale under middagen, hvor nærmere 140 personer deltok, inn på utviklingen fra startdagen 27. august 1887 til i dag. Det var noen interesserte karer som gikk i gang og la grunnen til Kabelvåg-musikken denne augustdagen, sa Olvar Iversen.
-Vanskelighetene var mange, og det var slett ikke så greit alltid. Korpset fikk imidlertid ganske god tilslutning, de gamle holdt ut og yngre krefter kom til. Mange kunne nevnes fra pionertiden. En som spesielt kan fremheves all den stund han deltar sammen med oss i kveld i sitt 90. år, er Peder Olsen, han
var med tidlig og er med liv og sjel musiker. Det er ikke så ofte vi finner slik interesse i dag.

Olvar Iversen kom også inn på vanskelighetene et musikkorps i dag har å slite med. Som så mange andre steder i Lofoten har Kabelvåg flukten av ungdommer. Feridg med skolen må en større del dra bort for å skape seg et levebrød, og rekrutteringen til korpset lider under det. Når Kabelvåg tross dette kan møte opp med et tallrikt orkester skyldes det utvilsomt noen ildsjeler som står bak.

Skal vi dømme efter de taler som fulgte setten våganværingene meget stor pris på sitt orkester. Ordføreren i Vågan, Egil Wiik, og ordføreren i Kabelvåg bygningskommune, Otto Pedersen, fremholdt begge den kulturelle betydningen et musikkorps har og ønsket jubilanten alt godt i tiden fremover. Så fulgte en rekke taler av mer privat karakter, og i alt var over 20 personer oppe og lykkønsket 70-åringen.

Et veld av gaver ble gitt musikkforeningen. Nord-Norges Musikkforbund, representert ved Harald Christiansen, Svolvær, overrakte foreningen en taktstokk, Erling Grimstad på vegne av Svolvær Hornmusikkforening en bukett blomster i sølvvase, og blomster ble det efter hvert så meget av at festkomiteen til slutt var skjult bak roser.

At kvinnene også er med fikk man et tydelig bevis for da Ragna Pedersen på vegne av musikkforeningens kvinner overrakte geburtsdagsbarnet en sjekk på 1000 kroner. Vi plikter å gjøre oppmerksom på at det ikke er svært lenge siden at samme kvinner gav musikkforeningen 500 kroner. Gaver kom det ellers fra Idrettslaget på stedet, fra skytterlaget og fra private.

90-åringen Peder Olsen – som de fleste vil holde for toppen 70 år- holdt en kvikk liten tale, og var kveldens helt. En bunke telegrammer fra inn- og utland viste ellers tydelig at mange husket Kabelvåg Musikkforening denne dagen.

Efter middagen var det så dans til langt ut på morgenen, og gammel og ny dansemusikk lokket unge og gamle ut på gulvet. Det var fest og stemning over hele salen, slik som det bare blir der musikere står bak. Komiteen og andre som har hatt med festen å gjøre har all ære av det hele.

Signert Ske.


Publisert

i

, ,

av