Gisle Stensvold

-Kommunen skor seg frivillig arbeid

I et brev til Vågan kommune peker musikkforeningen på et system de oppfatter som både tungvindt og i overkant dyrt.

I juni i 2009 arrangerte vi NordNorsk musikkstevne, og i den anledning leide vi Kong Øysteins hall til festmiddagen. Siden vi overtok hallen etter endt fotballsesong var den jo skitten og fæl, så vi brukte derfor en dag eller to i forveien på å rydde opp, vaske og pynte. På tross av at hallen på dette tidspunktet stod tom og vi ikke hadde på lys – og at det dermed ikke ble noen driftsutgifter på kommunen – så tok de seg betalt for alle dagene vi var der. Til sammen måtte vi ut med over 56 000 kroner til Vågan kommune for leie av dette og andre lokaler og utstyr i forbindelse med stevnet, forteller styremedlem Gisle Stensvold i Kabelvåg Musikkforening.

Taper penger

Han mener det er i overkant av hva en forening basert på frivillighet bør ut med. I tillegg forteller han om et tungrodd skjemasystem når utstyr skal hentes og leveres. – Vi føler at kommunen viser liten smidighet og fleksibilitet. Det at vi eksempelvis må betale 200 kroner per sceneelement per dag synes ikke vi står i forhold til det at vi tar jobben med henting og levering, samt at slitasjen på disse elementene er ubetydelig. For å sammenligne kan vi jo fortelle at det å leie kirken koster oss 1000 kroner for en konsert, mens leie av platter kommer på 3000 kroner. Da vi arrangerte konsert før jul endte det derfor med at kommunen stakk av med det som kunne vært overskuddet vårt, forteller Stensvold.

Påvirker negativt

Musikkforeningen mener at Vågan kommune på denne måten skor seg på det frivillige arbeidet som blir lagt ned i kommunen.

-Da vi arrangerte nevnte musikkstevnet i 2009 kom det nesten 2000 mennesker hit til regionen. Disse fylte hotellene og bidro til handelsstanden. Når man ser slike ringvirkninger synes jeg at kommunen bør vurdere om de ikke i stedet skal være en medspiller med lag og foreninger. Det å se på hva de reelle merkostnadene ved utleie og bruk er burde for eksempel være det første man bør gjøre. Vi er jo klar over at det er Vågan Eiendom som styrer dette med utleie og som gjør det etter de satsene og reglene de har fått beskjed om å følge. Men da bør man også se nærmere på om dette regelverket fungerer slik man hadde tenkt, sier Stensvold.

– Vi ønsker å ta opp dette nå for å kanskje få et svar på hvorfor det er slik, og også få i gang en diskusjon om det i det hele tatt er slik situasjonen bør være. Slik den er nå setter den en demper på all den positive frivilligheten som finner sted her i kommunen.


Publisert

i

av