Medlemmer 1911

Wilhelm Lind
Johan Lind
Magnus Nilsen
Sigurd Bakke
Peder Olsen
Ingvald Jørgensen
Elias C. Riibe
Jacob Hagen
Haakon Jakobsen
Olaf Møllner
Rold Røed
Trygve Thorgersen
Arnt Olsen
Throvald Bye
Knut Knutzen Wold
Otto Christensen


Publisert

i

av

Stikkord: