Medlemmer 1930

Forreste rekke, sittende fra venstre:

Sigmund Jensen
Trygve Thorgersen
Gunnar Hansen
Knut Knutzen Wold
Harald Nilsen
Wilhelm Lind
Ludvik Hansen
Marthin Nilsen

Stående fra venstre:

Tor Riibe
Wilian Juul
Trygve Olsen
Charley Pihl
Magnus Nilsen
Sigurd Bakke
Alfred Hansen
Arnt Steen
Arne Gulbrandsen
Wilhelm Bruun
Einar Øien


Publisert

i

av

Stikkord: