Nordavind

Vår region har i mange år møtt utfordringer innen det å rekruttere til, og opprettholde en bærekraftig korpsbevegelse. Mange korps har vanskeligheter med å beholde besetningen sin, og enkelte steder blir desverre korps nedlagt grunnet sviktende medlemstall.
Vi i kulturskolene i Lofoten ser at det å skape musikalske møteplasser er viktig, både sosialt og musikalsk, og med de store geografiske områdene vi har i regionen, er det viktig å finne et møtested som er tilfredsstillende for flest mulig, slik at så mange som mulig har anledning å komme.
Med bakgrunn i dette går kulturskolene i Lofoten sammen for å skape en møteplass for alle korps i Nord -Norge, en møteplass med fokus på samspill , både musikalsk og sosialt.
Rent musikalsk vil det alltid være positivt å ha konkrete musikalske mål gjennom sesongen, og tidspunktet denne konkurransen er lagt til er nøye planlagt, slik at korpsene etter konkurransen har god tid til å gå i gang med innøving av julerepertoaret.
Konkurransen er en underholdningskonkurranse der man kan oppnå 100 poeng på fremførelse og 10 poeng på programvalg. Det er også mulig å delta utenom selve konkurransebiten; man får ikke plassering, men man får vurdering fra dommerne.
Det blir konkurrert innen 3 hovedklasser: amatørkorps, generasjonskorps og skolekorps. Oppdeling i brass og janitsjar dersom det er behov for det.
Konkurransedagen avsluttes med en forrykende festkonsert og premieutdeling med Nord Norges beste Brassband : Borge Brass Band.
Etter festkonsert og premieutdeling fortsetter vi med korpsfest i storsalen, med Arctic Fun på scenen.
Dommere:
Torstein Aagaard-Nilsen
Fra Kabelvåg, nå bosatt på Manger i Radøy kommune. Torstein har bred erfaring som pedagog,dirigent, dommer og komponist.
Bjørn Breistein
Ansatt i Forsvarets Musikkorps Vestlandet med hovedinstrument euphonium. Bjørn har bred erfaring som dirigent og dommer.


Publisert

i

av