Program for 17. mai 1949 i Kabelvåg

Kl. 07,00: Salutt og musikk gjennom gatene.
Kl. 09,00: Kransepålegging ved batuaen over de falne.
Kl. 09,30: Flaggparade på torget ved speiderne.
kl. 10,00: Barnetog med vanlig rute til kirken. Gudstjeneste ved prost Skjeseth
Togorden: 1. Kabelvåg Folkeskole, 2. Ørsnes skole, 4. Realskolen, 4. øvrige barn
Kl. 12,00: Barneleker på torget. Avgang bilkortesje.
Kl. 15,00: Stafettløp. Start og innkomst på torget. Vandrepokal.
Kl. 16,00: Borgertok med tale av pastor Hunsdal.

Etter talen gir Kabelvåg Musikkforening en Griegavdeling:
1. Hyldningsmarsj av «Sigurd Jordsalfar»
2. Kongekvad av
3. Til foråret av (Lyriske stykker)
4. Norrønakvad av «Sigurd Jordsalfar»

Togorden:
1. Speiderne
2. Sangkoret «Vågar»
3. Vågan kommunefunksjonærers forening
4. Hemetikk- og fiskearbeiderforeningen
5. Havnearbeiderforeningen
6. Ørsnes Idrettslag
7. Skytterlaget
8. Vegarbeiderforeningen
9. Grønnrussen
10. Kabelvåg Husmorlag
11. Husmorskolen
12. Navigasjons- og kokkeskolen
13. Losje «Egedes Minde»
14. Kabelvåg Idrettslag
15. Fiskeriselskapet
16. Øvrige borgere

Kl. 17,00: Gratis kino for barn.
Kl. 18,00: Fotballkamp på idrettsplassen.
Kl. 20,30: Folkefest på Arbeiderforeningen med underholdning og dans.
Kl. 20,30: Fiskerhjemmet – 17. maifest. Nasjonalt program. Entré kr. 1.00.


Publisert

i

av

Stikkord: