Stikkord: 17. mai 2012

  • Slo til i skrittkonkurranse

    Slo til i skrittkonkurranse

    Kabelvåg Musikkforening gikk også i år morgenrunden, i barnetoget og i borgertoget i Kabelvåg på 17. mai. Stein Thorgersen fikk utdelt en skritteller av Lofotposten for å kunne måle hvor langt kabelvågmusikeren la bak seg i de tre rundene på grunnlovsdagen. Før selve dagen gjettet Thorgersen på at korpset ville gå ca 1,2 mil i løpet […]