Stikkord: 1947

 • Festskrift 1947

  Festskrift 1947

  Dette er Festskriftet som ble laget i forbindelse med Kabelvåg Musikkforening sitt 60-års jubileum i 1947. Redaksjonen bestod av Trygve Thorgersen og Gunnar Hansen

 • De nord-norske musikkstevner (1947)

  De nord-norske musikkstevner (1947)

  Kabelvåg Musikkforening har deltatt i alle disse stevner, 5 i alt. Som en ser av Musikkforeningens historie var vi med på 2 forsøk i 1911 og 1912 for å samle en del av de nord-norske musikkorps til musikkstevner. Det var derfor en naturlig og selvfølgelig ting at vi tok imor innbydelsen til det 1. Nord-Norske […]

 • Invitasjon til 60-års jubileet (1947)

  Invitasjon til 60-års jubileet (1947)

 • Hyldningskvad (1947)

  Hyldningskvad (1947)

  Fram gjennom luftens riker høres et toneveld, båret på lette bølger — rytmisk som bølgen selv, kommer i kast med vinden, svinner så atter hen, komposisjonens tema henger dog igjen: Det er musikken Kabelvåg fikk gjennom de seksti år som foran gikk! Tusene takter klingende spill ble ouverturen som vi lytter til — Stedet lå […]

 • Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

  Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

  Knut Knutzen Wold begynte sin musikalske løpebane som medlem av Kabelvåg Musikkforening våren 1911. Høsten samme år, knapt 16 år gammel, tok han initiativet til opprettelsen av Kabelvåg Guttemusikkorps, som forøvrig var den første guttemusikken i Nord-Norge. Wold har hovedæren for den fremragende musikalske standard disse purunge guttene klarte å prestere, likesom han selv var […]

 • Medlemmer 1947

  Medlemmer 1947

  Knut Knutzen Wold Trygve Thorgersen Trygve Olsen Sigurd W. Lied Sigurd Bakke Gunnar Hansen Harald Nilsen Sigmund Jensen Kåre Olsen Johan Jensen Sigurd Erdahl Kaare M. Iversen Knut Halseth Olvar Iversen Olav Hansen Trygve Christensen Willian Juul Hilmar Arntsen Henry Iversen Thor Iversen Einar Wold Odd Wold Ole Svarholt Alex Lind Roald Nilsen Leif Thorgersen