Stikkord: Facebook

  • Facebook etter noter

    Facebook etter noter

    Med alle de tilbudene som finnes i dag skal det godt gjøres for frivillige lag og organisasjoner å fange oppmerksomheten til potensielle medlemmer. Korpsbevegelsen sliter med rekrutteringen, også i Vågan. I Kabelvåg har musikkforeningen valgt å gå nye veier for å få folk til å stille opp. -Vi gikk på Facebook og søkte etter folk […]