Stikkord: festskrift

  • Festskrift 1947

    Festskrift 1947

    Dette er Festskriftet som ble laget i forbindelse med Kabelvåg Musikkforening sitt 60-års jubileum i 1947. Redaksjonen bestod av Trygve Thorgersen og Gunnar Hansen