Stikkord: Historie

  • For full musikk gjennom hundre år (1987)

    For full musikk gjennom hundre år (1987)

    I hundre for hjerte, for øre og øye musikkens soldater de vil ikke bøye, sitt hode for mynten som mangler i kassen for krigen som stanset opp menneskemassen. Fra tiden da gutta var samlet på loftet, i rorbu, garasje og aldri de skoftet; sin time ved hornet og gull-klarinetten sto maratonløpet med glans på parketten. […]

  • Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

    Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

    Knut Knutzen Wold begynte sin musikalske løpebane som medlem av Kabelvåg Musikkforening våren 1911. Høsten samme år, knapt 16 år gammel, tok han initiativet til opprettelsen av Kabelvåg Guttemusikkorps, som forøvrig var den første guttemusikken i Nord-Norge. Wold har hovedæren for den fremragende musikalske standard disse purunge guttene klarte å prestere, likesom han selv var […]