Stikkord: Knut Knutzen Wold

  • Dirigenter 1887 – 2014

    Dirigenter 1887 – 2014

    (Klikk på et bilde for å starte galleriet)

  • Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

    Den nuværende instruktør og dirigent (1947)

    Knut Knutzen Wold begynte sin musikalske løpebane som medlem av Kabelvåg Musikkforening våren 1911. Høsten samme år, knapt 16 år gammel, tok han initiativet til opprettelsen av Kabelvåg Guttemusikkorps, som forøvrig var den første guttemusikken i Nord-Norge. Wold har hovedæren for den fremragende musikalske standard disse purunge guttene klarte å prestere, likesom han selv var […]